น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธารลำสนธิ                                                                    

 

 

 

 

 

 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2562
 
1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการไถเตรียมดิน
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายสังกะสีแผ่นเรียบพร้อมข้อความ